Ano ang ibig sabihin na ang tao ay hindi tapos? Ipaliwanag.
, Answer: Sapagkat ang tao ang mismong tatapos o bubuo sa kanyang pagkatao., Explanation: Isa pa ay may mga mosyon pa siya sa buhay na kailangan niyang gampanan bago niya makamit ang kanyang kabuuan.,