Compelete arithemetic numbers inside the box, 1.) 2 ,_ , _,14, 2.) 4, _ , _ , 10, 3.) 6 , _ , _ , _ ,16, 4.) 9 , _ , _ , _ ,_ ,24, 5.) _ , 17 , _ ,_ ,11, Plzz po pakitulo ngan naman ako sa assigment ko kailangan ko po ang solution salamat po\u200b
, 1.2,6,10,14, 2.4,6,8,10,