Ano ang mga tulong na nagawa ng tao sa kanyang kapwa?
, ang mga tulong ay bigyan ng pagkain , tulungan sa trabaho , tulungan magbagong buhay,