"may mga taong naninirahan sa yungib na may bukas na bunganga patungo sa liwanag na umaabot sa kabuuan nito. silay naroroon mula pagkabata, at ang kanilang mga binti at leeg ay nakakadena kung kayat hindi sila makagalaw, itoy hadlang sa pagkilos pati ng kanilang mga ulo. SAANG BAHAGI ITO MATATAGPUAN?"
, sa alegorya ng yungib iba ang ibig sabihin ng yungib.ang ibig sabihin niyan ay nakakulong ang mga tao sa kamangmangan o kawalan ng kaalaman at ang liwanag na sinasabi ay pag-asa o paraan at kailangan mong kumilos para makatuklas ng kaalaman,