Bakit itinuturing na kahalagahan ang wika?
, dahil ang wika ay ginagamit natin sa pagpapakita ng ating mga emosyon dito natin masasabi kung ano ang nasa loob natin at ginawa rin ito ng ating mga ninuno.Ginawa ito para magkaintindihan tayo , , , Sa pamamagitan ng wika ang tao sa isang lugar o particular na lugar ay napagbubuklod-buklod at nagkakaisa dahil ang wika ang tulay ng tao sa pagkikipag-ugnayan niya sa kapwa tao.Dahil rin sa wika kaya natin nagagawa makipag-ugnayan at maipahayag ang ating damdamin at saloobin.,