Sino ang may katwiran pareng regular o pareng segural
, Noong panahon ang Paring sekular ay ang mga Pilipinong pari na walang sariling parokya o simbahan., Ang mga Paring Regular ay ang mga Paring espanyol na may sariling parokya. , Ito ay noong panahon pa,