Gawaing nkakabuti sa kalusugan
, mag insayo araw araw at kumain ng masusustansyang pag kain upang mapanatili ang kaayusan ng kalusugan,