Simulat ng dalawang gawain Kung papaano ka makakatulong sa pagpapanatili na Malinis ang inyong simbahan\u200b
, 1.itatapon ang mga kalat sa tamang tapunan 2.huwag dumura kung saan saan ,