Ano ang simbolo, sa isang pamayanan?
, bilang isang matulungin,