Paano nakakatulong ang educational financial assistance ng provincial government sa iyong pag aaral
, makakatulong ito sa mga estudeyante na gusto makapagaral na walang pera ,