Kahulugan/Meaning ng Dula, \u200b
, Answer:paglalarawan ng buhay na ginaganap sa tanghalan, Explanation:,