Ano ang halimbawa ng magkasingkahologan?
, maganda-marikit, mabango-mahalimuyak, malakas-matapang,