Mga dapat maramdaman o saloobin ng tao\u200b
, ginhawa, kasiyahan, kakayahan, pagmamahal, mapananaw, kalusugan,