Ano ang isinisimbolo ng gulong
, Takbo ng buhay ng bawat indibidwal, Minsan nasa ibaba at minsan nasa itaas na nangangahulugan na minsan magaan ang pakiramdam mo at parang walang problema pero minsan dadaan ka sa iba\t ibang pagsubok na nabubuo na sa isip mo ang salitang "sumuko" ,