Ano ang ibig sabihin ang pagkilatis sa partikular na kabutihan sa isang sitwasyon?
, Para sa akin ang ibig sabihin nito ay patingin sa positibong bagay sa anumang sitwasyon. Masalimoot man o nakatutuwa ang ang sitwasyong kinalalagyan mo., #BuwanNgWikasaBrainly,