Bakit bumalik si emilio aguildao sa pilipinas buhat sa hongkong ?
, Dahil Hindi tinupad ng mga Espanyol Ang kanilang pangako na magbayad Kaya bumalik sya sa Pilipinas para ipagpatuloy Ang laban, , , Dahi hindi natupad ni Gobernador Heneral Primo de Rivera ang kanyang pangakosa Kasunduan sa Biak-na-Bato,