Unang pangulo ng rebulosyon pamahalaan
, Si Emilio Aguinaldo,