Kung Pababalikin ka past anong mga Pagkakamali ang gusto mong maitama?\u200b
, ang pag sagot sa magulwng ko, kasi gusto ko silang tulongan na maging matino ako at matama ang ibang mali ko,