Ano ang mga pantulong na kaisipan na ginamit sa tulang bayani ng bukid?
, nilalarawan ang kanilng sarili kung paano maging magsasaka o ano ang kanilng ginagawa at kung sino ang kanyang kasama sa pagsasaka,