Bakit mahalaga ipagdiwang ang araw ng mga bayani?
, , , Answer:kasi sila ang hadlang sa ating buhay at kinamit natin ang kalayaan, Explanation:,