Dahilan ng pananakop ng Espanyol sa, bansang pilipinas?\u200b
, upang maipalaganap ang katolisismo at upang makakuha ng mga sangkap/materyales sa paggawa ng kanilang mga kagamitan,