5 katangian ng kuwago\u200b
, 1.) Ang kanyang hugis pusong ulo, 2.)Ito ay isang nag-iisa at napaka-teritoryal na mga hayop, 3.) isang uri ng pang-gabing ibon , 4.)Mayroong binocular vision, , 5.)binaural hearing, 6.)matalim na talon, 7.)at balahibo na inangkop para sa tahimik na paglipad.,