Magbigay ng export ng china
, Silk and other fine linens.,