Ano ang mga uri ng panguri, \u200b
, dalawang uri ng panguri , panlarawan tumutukoy sa hugis, kulay o katangian o pisikal na kaanyuan , pamilang tumutukoy sa bilang o dami ng pangngalan , , , "pang uring pangalan", panguring panghalip, ito ay ginagamit bilang pangalan at kganapang pansimuno, hal.panuring pangalan, mararangal na tao ang pinagpapala, panuring panhalip, kayong masisigasig aytiyak na magtatagumpay,