Anong ibig sabihin ng katarungang panlipunan
, Ang katarungang panlipunan o social justice ay ang polisiya ng ating bansa kung saan ang batas para sa manggagawa, mahihirap, may kapansanan, mangmang o maliliit ay ginagawang makatao at sinusubukang pantayin ang pagkakaiba ng estadong panlipunan ng mga manggagawa at mga kapitalista para ang makatuwirang layunin ng katarungan ay kahit papaano ay maipatupad ng maayos.,