Please translate, Dumagundong ang hiyawan sa pagrampa ng ika-10 baitang sa mr. & ms. Intramurals 2019.\u200b
, The scream echoed in the 10th grade to Mr. & ms. Intramurals 2019.,