Ano ang kasalungat ng pagkawili?
Pagkabagot, pagkamuhi, , Answer:Pagkaayaw, Explanation:diba kabaliktaran,