Pabor ka ba na ito ang gamiting sistemang pang- ekonomiya ng ating bansa? Ng daigdig? bakit?
, Oo,dahil madali lang gamitin ito., dahil madali lang ito,