Gawain ng pilipinas bilang isang bansang malaya
, Kasagutan:, Alam naman natin na ang ating bansa ay isa nang malayang bansa at narito ang ating mga nagagawa bilang malayang bansa:, •May sarili tayong gobyerno at hindi na kinokontrol ng ibang bansa, •Naiboboto natin ang nais nating mamahala sa ating bansa nang hindi nakikialam ang ibang bansa, •May saligang batas na tayo na sinusunod at hindi na tayo nadidiktahan ng ibang bansa, #AnswerForTrees,