Mga halimbawa ng tulang de gulong
, 1 ang sitsit ay asi ang katok ay sa ointo sambitin ang para sa tabi tayo hihinto, 2 huwag kang magdekwatri ang dyip koy dimo kwarto , 3 makakapili ka ng lugar na uupuan mo pero hindi mo mapipili ang taong upo sa tabi mo ganyang ang senaryo sa jeep... ganyan din ang pagibig lalong di mo kontrolado kung kelan siya babba,