Paano naging isang bayani ang guro\u200b
, dahil sila ay handang magturo para sa mga bata, hindi lang para tumulong kundi nanjan din sila sa mga bata at handa na maging pangalwang ina., , , Dahil sa guro, hindi tayo naiiwan sa karunungan. Tinutulungan nila tayo na mapunta sa tamang landas gamit ang karunungan at hindi malugmok sa kamangmangan at magkaraoon ng sariling isip at kakayanan na marating ang nais natin.,