Ano ang mga kahulugan ng salitang yeso
, - Ang yeso ay isang salita na tumutukoy sa bagay na ginagamit sa loob ng paaralan at kadaladang ginagamit ng isang guro upang gamitin pansulat sa pisara o blackboard. Ang yeso ay karaniwang kulay puti na sa ingles ay chalk., Halimbawa:, #AnswerForTrees,